GO!72 OVER CULTUUR EN UITGAAN IN 072.

10 X PER JAAR 102.000 STUKS HUIS AAN HUIS IN ALKMAAR, HEERHUGOWAARD, BERGEN, HEILOO, LANGEDIJK, EGMOND, SINT PANCRAS, SCHOORL

Poppodium op Overstad dicht bij

01-02-2014

 Nog even en de kogel is dan eindelijk door de kerk. Alkmaar krijgt een serieus poppodium, op Overstad. Voor het eerst in de geschiedenis van de stad.

Lange rijen voor de smalle entree van het Alkmaars poppodium Victorie. Dat behoort binnen - waarschijnlijk - afzienbare tijd tot het verleden.

Van Canadaclub tot Atlantis, van Victorie tot Birdland, heeft Alkmaar altijd een goede traditie gehad in de muziekcultuur. Daar is de laatste decennia behoorlijk de klad in gekomen, omdat het gemeentebestuur de bal liet liggen bij particuliere ondernemers, die tegen de weerspannigheid van de markt aanliepen.

Podium Victorie kreeg onder het huidige college wel de noodzakelijke steun, maar door de gedateerde lokatie en huisvesting was het aan de Breedstraat niet mogelijk om de exploitatie op een verantwoorde manier vol te houden.

De roep om een poppodium werd steeds harder, zeker toen de Waerdse Tempel als regiovoorziening ook wegviel. Lange studies over een nieuwe lokatie volgden. Nadat De De Harmonie was aangekocht, werd bekeken of de bioscoop in het hart van de stad kon fungeren als poppodium. Nadere studie en twijfels bij de omwonenden die bang waren voor jeugdige overlast noodzaakten het gemeentebestuur andere opties te onderzoeken.

Het onderzoeksrapport van gemeentelijke troubleshooter Gert van Kleef kwam tot de conclusie dat een nieuwbouw op Overstad verreweg de voorkeur geniet, waarmee ook dit zieltogende stadsdeel een nieuwe impuls krijgt.

Met de bouw van het poppodium, waarbij nog wordt bestudeerd of het om een accommodatie met één of twee zalen zal gaan, is een bedrag van rond de zes miljoen euro gemoeid. Als de raad kiest voor Overstad kan de bouw snel starten, nog in 2014 omdat het bestemmingsplan niet hoeft te worden aangepast, waardoor lange procedures niet nodig zijn.
De optie Harmonie zal altijd langer duren, omdat exploitant JT pas zal vertrekken als de nieuwe bioscoop op Overstad in gebruik genomen kan worden.

Voor de financiering wordt deels geput uit CAI gelden van het Victoriefonds, die geoormerkt zijn voor een culturele bestemming.

Noot van de redactie:

Hoewel we blij zijn dat er nu eindelijk concrete stappen worden gezet in de richting van een serieus poppodium blijft het een merkwaardige zaak dat Heerhugowaard en Alkmaar - en misschien Langedijk krachten niet hebben willen bundelen om van de Waerdse Tempel een succesverhaal te maken.

Dat zou per gemeente investering van niet meer dan één miljoen euro (grosso modo) hebben gevraagd en dit grote pop- en dance podium had kunnen uitgroeien tot een jongeren hotspot van Noord Holland.

Aan de andere kant is ook wel duidelijk dat het ooit zo ambitieuze Overstad gered moest worden. Dan is (jongeren)cultuur altijd de beste optie.

Reacties:


Agenda

Geen optredens

Go!72 op Twitter


Nieuwsbrief


© 2013 WHC Media

Website gebouwd doorNetweters